Studio Nicole

Contact

Health & Beauty Studio Nicole
St. Josephsstraat 64a
4702 CX Roosendaal
0165-537676
info@studionicole.nl
KVK: 20072875
BTW: 1548.54.025.B01
IBAN: NL21RABO0126317054  

Bij verhindering van uw geplande afspraak vragen wij u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons te melden!


Grotere kaart weergeven

Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Studio Nicole verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Uw naam en adres gegevens koppelen wij aan de door u geplande afspraak in ons agenda systeem.
Daar word een dienst gekoppeld aan uw gewenste datum en tijd.
Via het door u opgegeven email adres ontvangt u een afspraak bevestiging via uw mail.
48 uur vooraf ontvangt u automatisch een afspraak herinnering.
Uw telefoonnummer gebruiken wij om u te kunnen benaderen voor het veranderen van een door u geplande afspraak.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Studio Nicole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Nicole verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Hierbij blijft Studio Nicole verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Nicole en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Studio Nicole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 0165-537676 of via info@studionicole.nl


me2